© All rights reserved
— LEO GORENSTEIN, 2023
Marselle — Forever
Production
Bakehouse
Head of Production
Alya Lugovaya, Kostya Korobkin
Executive Producer
Sophya Katulska
Line Producers
Max Malakhov, Nino Vasilkovskaya
Director
Leo Gorenshteyn
DoP
Dmitry Shebunin
Focuspuller
Andrey Pogrebnyak
Camera Crew
Elisey Gladnikov, Oleg Demkiv
Gaffer
Oleg Namakonov
Style
Vasilisa Gusarova, Tanya Mayorova
Props
Karolina Volbin
Extras
Artem Nepsha
Location managers
Vladimir Kravchenko, Alexandr Pisarev
Stage Assistants
Fish Crew
Editors
Sergey Chebotarev, Nikolay Tokarev
Color grading
Evgeny Gvozdev
Clean-Up
2A pictures, Sergey Krivoruchko
Thanks
Dima Maseykin, Stas Paushev, Nikita Rychkhin
SEE ALSO